Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
Postępowania poniżej 30 tys. EURO

Rok 2015

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem stoisk targowych
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego przewodnika/plakatu/ulotki
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku materiałów użytkowych typu: ulotka, plakat, przewodnik
 4. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
 5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych
 6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów konferencyjnych

Druk oferty (do pobrania)

Rok 2014

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem stoisk targowych
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego przewodnika/plakatu/ulotki
 3. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie emisji reklamy radiowej
 4. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
 5. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu

Druk oferty (do pobrania)

Rok 2013

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem stoisk targowych
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego przewodnika/plakatu/ulotki
 3. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie emisji reklamy radiowej
 4. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
 5. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
 6. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji podczas konferencji
 7. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego przewodników/ulotki
 8. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wznowienia przewodników
 9. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie emisji reklamy radiowej
 10. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu

Rok 2012

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem stoisk targowych
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego przewodnika/plakatu/ulotki
 3. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie emisji reklamy radiowej
 4. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
 5. Przedmiotem zamówienia jest projekt i dostawa materiałów konferencyjnych
 6. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
 7. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji podczas konferencji
 8. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl