Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych
Deklaruję uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych - rok akademicki 2014/2015, realizowanych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Formularz rejestracyjny:


 1. Dane osobowe
 2. Imię:
  Proszę podać swoje imię
 3. Nazwisko:
  Proszę podać swoje nazwisko
 4. Data urodzenia:
  Podaj datę urodzenia (format: dd.mm.yyyy)
 5. Kierunek studiów:
  Invalid Input
 6. Adres e-mail:
  Podaj prawidłowy adres e-mail
 7. Tel. kontaktowy:
  Proszę podać telefon kontaktowy
 8. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki (jeżeli dotyczy)
 9. Pisemna:
  Podaj liczbę punktów
 10. Ustna:
  Podaj liczbę punktów
 11. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z fizyki (jeżeli dotyczy)
 12. Pisemna:
  Podaj liczbę punktów
 13. Ustna:
  Podaj liczbę punktów
 14. Proszę o zapisanie mnie na zajęcia z: (zaznacz właściwe poniżej)
 15. Wybierz przedmiot(y)

 16. Wpisz podany kod

  Wpisz podany kod
  Invalid Input


 17. Potwierdź zgodę
 18.   

 

 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl