Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
O projekcie PDF Drukuj
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.

Cel ma być zrealizowany poprzez działania:

1. Realizacja programu wyrównawczego z matematyki i fizyki:
  • bezpłatny kurs wyrównawczy, który odbędzie się we wrześniu z matematyki i fizyki dla osób przyjętych na I rok studentów,
  • przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki w czasie roku akademickiego, dla studentów I i II semestru.

2. Wdrożenie praktycznych elementów kształcenia – umożliwienie zainteresowanym studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych podczas płatnych staży w przedsiębiorstwach.

3. Praktyki studenckie (szpitalne) dla kierunku Pielęgniarstwo. Wsparcie studentów i absolwentów ATH na rynku pracy:

  • realizacja cyklu szkoleń z zakresu: aktywizacji zawodowej, samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów, rozmowa kwalifikacyjna, budowania własnego wizerunku,
  • realizacja warsztatów: autoprezentacja, wystąpienia publiczne, praktyczna strategia wykorzystania wizerunku, skuteczne negocjacje, jak założyć własną firmę, biznesplan w praktyce,
  • opracowane i druk 2 przewodników: Przewodnik po karierze, Moja firma-mój sukces,
  • zapewnienie studentom i absolwentom bezpośrednich kontaktów z pracodawcami w ramach: 12 edycji Targów Pracy wraz z wydaniem 12 edycji Przewodnika Targowego,
  • 6 edycji konferencji "Student na rynku pracy" (dyskusja o rynku pracy z udziałem absolwentów, pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy),
  • Przebudowa i aktualizacja strony internetowej Biura Karier w celu poprawy jej dostępności i funkcjonalności dla użytkowników.
4. Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy w akademiku, co znacząco poprawi dostępność uczelni dla studentów niepełnosprawnych i korzystania z pełnej oferty edukacyjnej, mieszkających poza Bielskiem-Białą.

 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl