Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
Informacja dla studentów i absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej PDF Drukuj
poniedziałek, 24 listopada 2014 09:42

Uwaga studenci i absolwenci!
Od 24.11.2014 roku rozpoczyna się rekrutacja na staże realizowane w ramach projektu "Sprężyna kariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z celów projektu jest umożliwienie odbycia studentom ostatniego roku i absolwentom (6-miesięcy po ukończeniu studiów) staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach.
Staż może trwać 6 tygodni bądź 3 miesiące (szczegółowe informacje w Regulaminu organizacji i przeprowadzenia staży).

W I etapie rekrutacji w okresie od 24.11.2014 do 16.01.2015 zainteresowane osoby powinny  złożyć, do Biura Projektu (pokój nr L311) lub Koordynatora
ds. staży (pokój nr L403), następujące dokumenty:

  • deklaracja uczestnictwa w stażu,
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • ksero dyplomu bądź zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów.

Listy osób zakwalifikowanych do odbycia staży zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

W II etapie zostaną przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacje w wytypowanych firmach.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  02.12.2014 godz. 10.00 w sali L316. Zapisy przyjmowane są w Biurze Karier (pokój L309) lub elektronicznie na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Chcesz zwiększyć swoje szanse zakwalifikowania się do programu stażowego?
Sporządź profesjonalne dokumenty - CV i list motywacyjny.
STWÓRZ SWÓJ UKŁAD

  • Funkcjonalny, jeśli masz już spore doświadczenie i chcesz je wyeksponować
  • Chronologiczny

Elementy, które muszą znaleźć się w CV powinny być sklasyfikowane w poszczególne kategorie : dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności,  zainteresowania. Te kategorie mogą być rozszerzone w zależności od posiadanego doświadczenia i formy w jakiej chcesz się zaprezentować pracodawcy.

Dane osobowe
Pamiętaj, aby poza swoimi danymi personalnymi umieścić kontakt telefoniczny i e-mailowy ułatwiający pracodawcy kontakt z Tobą. E-mail musi być profesjonalny, czyli złożony z imienia i nazwiska (np. j Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) . Należy unikać humorystycznych i nieprofesjonalnych zwrotów.

Wykształcenie /Doświadczenie
Należy sporządzać je w kolejności achronologicznej, czyli od najbardziej aktualnych do tych, które miały miejsce w przeszłości. W opisie wykształcenia podaj daty, pełną nazwę instytucji i ukończony kierunek studiów. Jeśli uznasz, że temat pracy np. licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej może być istotny dla potencjalnego pracodawcy, wpisz jej tytuł. Warto przy sporządzaniu CV dobrze zastanowić się nad tym co mamy „do powiedzenia” pracodawcy i co dotychczas udało nam się osiągnąć. Dokonaj zatem analizy aktywności w trakcie studiów. Przypomnij sobie projekty, w których uczestniczyłeś, a może nawet sam tworzyłeś? Sprawdź w jakich okresach czasowych pracowałeś, odbywałeś staż czy praktykę. Tworzyłeś lub byłeś członkiem kół naukowych, studiowałeś za granicą w ramach programu ERASMUS itp. Jeśli masz już doświadczenie zawodowe to koniecznie przypomnij sobie za jakie zadania odpowiadałeś na zajmowanym stanowisku. A następnie skonkretyzuj je i wpisz do CV. Jeśli w toku studiów zdobyłeś osiągnięcia (np. naukowe, sportowe, społeczne itp.) to wpisz je a zapewne staną się Twoim atutem i będą świadczyły o zaangażowaniu w pracę i chęci kształtowania umiejętności.

Zainteresowania
Kategoria poświęcona obszarowi pozazawodowemu – zainteresowaniom. Jeśli masz ich naprawdę dużo, to nie należy wszystkich przedstawiać pracodawcy a jedynie te, które mogą być istotne w danej branży. 

Pod CV należy umieścić KLAUZULĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)

Pamiętaj o tym, że:

  • Nie ma jednolitego, właściwego i najbardziej poprawnego wzoru CV, są tylko zasady sugerujące jak ten dokument ma wyglądać;
  • CV powinno być przejrzyste i czytelne, wybierz czytelną czcionkę i zwróć uwagę na błędy ortograficzne i stylistyczne;
  • Jeśli zamieścisz profesjonalne i dobrej jakości zdjęcie, zostaniesz lepiej zapamiętany;
  • Informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe.

List motywacyjny należy kierować do Biura Projektu „Sprężyna kariery”.
Biuro Projektu „Sprężyna kariery”
Ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała

Należy pamiętać, że list motywacyjny ma zawierać własny profil zawodowy i argumenty zachęcające pracodawcę do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli chcesz skonsultować swoje dokumenty, umów się na indywidualne spotkanie w Biurze Karier (e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 33 8279 419).

Lista firm zgłoszonych do programu stażowego wraz z potrzebami rekrutacyjnymi będzie  sukcesywnie uaktualniana na stronie projektu.

 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl