Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
I etap rekrutacji na staże w 2015 r. zakończony! PDF Drukuj
środa, 21 stycznia 2015 10:44

W ramach procesu rekrutacyjnego  do programu stażowego na 29 miejsc dokumenty aplikacyjne  złożyło 142 studentek/ów i absolwentek/ów ATH, w tym:

  • 56 osób z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki,
  • 24 osoby  z Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku,
  • 45 osób z Wydziału Zarządzania i Transportu,
  • 17 osób z Wydziału Humanistyczno-Społecznego.

Do II etapu zakwalifikowanych zostało 78 osób zgodnie z listą:

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej.

W II etapie odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez zainteresowane stażystami organizacje (na życzenie firmy proces ten może ograniczyć się do wyboru kandydata na podstawie dokumentów aplikacyjnych).

Trwają negocjacje z firmą Delphi z Krakowa. Informacja o ich zakończeniu ukażą się na stronie w przyszłym tygodniu.

 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl