Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
Podsumowanie konferencji
środa, 29 maja 2013 18:22
W dniu 27 maja 2013r. została zorganizowana kolejna konferencja pn. „Student na rynku pracy". Tym razem cel konferencji przyświecał pogłębianiu wiedzy na temat możliwości zdobywania i rozwijania doświadczenia zawodowego przez studentów w trakcie i po studiach.
Konferencja została otwarta przez prof. ATH dr hab. Henryka Klamę, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, który przywitał prelegentów Iwonę Kłóskę, socjologa współpracującego z Fundacją Dobry Czas, Dorotę Kaczor, psychologa działającego w Fundacji Dobry Czas, Ewelinę Grygiel-Kępińską, Dyrektora HR w GE Electric oraz Agnieszkę Maj, animatorkę Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki oraz zaproszonych gości. W swoim przemówieniu Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia nawiązał do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym zwracając uwagę działania prowadzone celem dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym monitorowanie karier zawodowych absolwentów. Konferencja została podzielona na trzy sesje tematyczne:
  • NLP-jak uniknąć uderzania głową w mur na rynku pracy,
  • Zainstaluj się w „KORPOLANDII" - od stażysty do specjalisty, czyli Twoja perspektywa pracy w GE,
  • Czy organizacje pozarządowe mogą być miejscem zatrudnienia? - fakty i mity trzeciego sektora.

Pierwsza z sesji, NLP-jak uniknąć uderzania głową w mur na rynku pracy, poprowadzona została przez Iwonę Kłóskę oraz Dorotę Kaczor, które przedstawiały potrzeby rynku pracy oraz istotę przygotowania się do funkcjonowania w „niewyobrażanej przyszłości". Pani Iwona Kłóska zwróciła uwagę na wyniki zrealizowanych badań w oparciu o trendy rozwojowe zachodzące na rynku pracy. Wśród cech wymaganych przez pracodawców można wyróżnić: systematyczność, przebojowość, kreatywność a także nawyk ciągłego kształcenia się. W tej sesji psycholog, Pani Dorota Kaczor omówiła neurolingwistyczne programowanie. Prezentacja poświęcona była także aspektom naszej świadomości i nieświadomości oraz znaczeniu komunikacji w budowaniu wiarygodności w kwestii wypowiedzi. W tej sesji dokonano eksperymentu polegającego na sprawdzeniu w jaki sposób ufamy własnym oczom i odczuciom.
Kolejna sesja, „Zainstaluj się w „KORPOLANDII" - od stażysty do specjalisty, czyli Twoja perspektywa pracy w GE" poprowadzona przez Dyrektora HR/na Bielsko-Biała, Łódź i Kłodzko. W tej części uczestnicy poznali globalną działalność firmy oraz dowiedzieli się czym jest praca w korporacji. Szczególną uwagę zwrócono w tej sesji na atut jakim dla pracodawcy jest odbyty staż lub praktyka. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także kogo poszukują korporacje, jakie wartości nimi kierują a także w jaki sposób pozyskują i inwestują w młode talenty.
Trzecia sesja, Czy organizacje pozarządowe mogą być miejscem zatrudnienia? - fakty i mity trzeciego sektora, poprowadzona przez Panią Agnieszkę Maj przybliżyła działalność organizacji pozarządowych w różnych sferach życia publicznego. Ostatnia z sesji prezentowała fakty i mity działania w trzecim sektorze a także zachęcała osoby wiedzące czego chcą do pracy wolontarystycznej.
Wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom i uczestnikom dziękujemy za udział.

 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl