Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
Relacja z 19 edycji Targów Pracy
czwartek, 24 kwietnia 2014 00:00

16 kwietnia 2014 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się 19 edycja Targów Pracy, zorganizowana przez Biuro Karier, w której uczestniczyło ponad 40 wystawców, w tym firmy, agencje pośrednictwa pracy i instytucje rynku pracy.

Targi stworzyły zainteresowanym uczestnikom okazję do bezpośredniego spotkania się w jednym miejscu z przedstawicielami różnych firm. Podobnie jak przy poprzednich edycjach dominującą liczbę ofert przedstawiły firmy z branży Automotive poszukujące inżynierów, choć podczas tej edycji można było znaleźć także oferty w obszarach jakości, księgowości, finansów, logistyki, transportu czy IT. Osoby zainteresowane możliwością odbycia praktyk w czy staży w krajach Unii Europejskiej mogły zaczerpnąć informacji w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct. Dla osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, planujących założenie własnej firmy ofertę przygotowały Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działające przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Dla studentów i absolwentów firmy przygotowały ofertę programów praktyk i stażowych w różnych działach. Podczas tegorocznej edycji Targów Pracy poszukiwano osób aktywnych, zdeterminowanych do samorozwoju, posługujących się językami obcymi oraz wyposażonych w umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy.

Targi są częścią projektu Sprężyna Kariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl