Strona główna | O projekcie | Zajęcia wyrównawcze | Szkolenia i warsztaty dla studentów | Targi pracy i konferencje | Staże i praktyki | Kontakt | Rekrutacja
Zaproszenie na Targi Pracy
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 kwietnia 2015 16:13

Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza  do udziału w 21 edycji Targów Pracy, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015r. na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w godzinach od 10:00 do 14:00. Cyklicznie organizowane targi skupiają pracodawców różnych branż i stanowią okazję do bezpośredniej konfrontacji osób poszukujących pracy, praktyk, czy staży. W dniu targów będzie można także uzyskać porady i informacje dotyczące zakładania własnej firmy oraz pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.

Udział w targach potwierdziło ponad 40 pracodawców.

Zapraszamy studentów, absolwentów i zainteresowane osoby do aktywnego udziału oraz właściwego przygotowania się do Targów.

Zachęcamy do poznania wystawców 21 edycji Targów Pracy

Pobierz przewodnik /  Targi pracy - 15-04-2015.pdf

Miejsce targów:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
( I piętro w budynku L )

 
Sprężyna Kariery
Projekt realizowany przez Akademie Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz jak najlepszej pozycji na rynku pracy.
Dokumenty do pobrania
Staże i praktyki
Napisz do nas
Biuro projektu:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Budynek L, pokój 311
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel./fax 338279445, 330


Koordynator projektu ds. staży i praktyk:
mgr Iwona Mizera
Akademickie Centrum Informatyki
tel. 338279322
e-mail: imizera@ath.bielsko.pl